DOKUMENTY DO POBRANIA

OYAMA PFK - zgłoszenie do egzaminu ogólnopolskiego 2021


Deklaracja Klubowa oraz członkowska PFK (sezon 2020/2021)

Jest to obowiązkowa deklaracja składana corocznie przez każdego zawodnika deklarującego przynależność do OYAMA PFK oraz Klubu "GOLIAT" (dotyczy zarówno osób już trenujących jak i tych, które zapisują się do naszego Klubu).

Należy ją wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia.


Deklaracja zawodnicza OYAMA PFK (sezon 2020/2021)

Deklaracja składana przez każdego zawodnika, który ukończył 14 rok życia lub posiada stopień 6 KYU (żółty pas) lub wyższy. Należy ją wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia wraz z 3-zdjęciami legitymacyjnymi.


klauzula informacyjna (RODO)


Regulamin COVID-19


Regulamin Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT"


Regulamin dotyczący składek


Regulamin Klubowy dopuszczający do egzaminów na wyższe stopnie


Regulamin uczestnictwa w treningu Oyama PFK