KALENDARZ 2021


KALENDARZ IMPREZ KLUBOWYCH ORAZ OYAMA PFK W II POŁOWIE 2021 ROKU 
(stan na 26.08.2021.) 

Zawody Klubowe organizowane przez ŚKK "GOLIAT" zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.

IX-X 2021Akcja zapisów do klubów OYAMA PFK
11.09.2021Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate dla kandydatów do udziału w egzaminie mistrzowskim, Turek
09-10.10.21XIX Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjne z okazji 30-lecia Oyama Karate w Polsce, Kraków
09-10.10.21Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze OYAMA IKF i OYAMA PFK, Kraków
16.10.21Puchar Makroregionu Wschodniego OYAMA PFK (Kumite), Tarnobrzeg
23.10.21Mistrzostwa Makroregionu Południowego OYAMA PFK (Kumite), Częstochowa.
X/XI 2021Zawody rangi makroregionalnej OYAMA Karate w Kumite i Kata
27-28.11.2021Mistrzostwa Polski OYAMA PFK w Kumite, Rzeszów.
11-12.12.2021IV Wagowe Mistrzostwa Europy WKB, Leżajsk
XI/XII 2021Zimowa sesja egzaminacyjna w klubach.
XI/XII 2021Klubowe i lokalne zawody w Kata oraz Kumite.

  1. Organizatorzy ww. imprez zastrzegają sobie prawo do dokonania zmian organizacyjno-programowych, będących następstwem ewentualnych zarządzeń władz centralnych lub lokalnych, wynikających np. z epidemii COVID-19.
  2. Kalendarz nie zawiera zawodów organizowanych przez federacje karate współpracujące z OYAMA PFK,