Zarząd Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT", w nawiązaniu do sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz oświadczeniem Premiera z dnia 11.03.2020r. o zamknięciu placówek edukacyjnych podejmuje kroki mające na celu zminimalizowanie zarażenia koronawirusem.


WSZYSTKIE GRUPY TRENINGOWE

ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE "GOLIAT"

ODWOŁUJĄ ZAJĘCIA DO DNIA 10.04.2020r.

W przypadku braku dalszych przeciwwskazań, treningi zostaną wznowione w dniu 11.04.2020r.

Liczymy na Waszą wyrozumiałość. Do zobaczenia na sali.

OSU!


APEL DO ZAWODNIKÓW ŚLĄSKIEGO KLUBU KARATE "GOLIAT"