DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja Klubowa

Deklaracja Klubowa potrzebna jest i składana przez wszystkie nowe osoby zapisujące się do naszego Klubu. Należy ją wydrukować, uzupełnić i złożyć na ręce instruktora prowadzącego zajęcia wraz z "deklaracją członkowską OYAMA PFK".


Deklaracja członkowska OYAMA PFK

Jest to obowiązkowa deklaracja składana corocznie przez każdego zawodnika deklarującego przynależność do OYAMA PFK (dotyczy zarówno osób już trenujących jak i tych, które zapisują się do naszego Klubu).
Należy ją wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia.


Deklaracja zawodnicza OYAMA PFK

Deklaracja składana przez każdego zawodnika, który ukończył 14 rok życia lub posiada stopień 6 KYU (żółty pas) lub wyższy. Należy ją wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia wraz z 3-zdjęciami legitymacyjnymi.


Regulamin Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT"


Regulamin dotyczący składek


Regulamin Klubowy dopuszczający do egzaminów na wyższe stopnie


Regulamin uczestnictwa w treningu Oyama PFK