DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja Klubowa oraz członkowska PFK (sezon 2023/2024)
DOKUMENT NIEZBĘDNY DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH !!! 

NALEŻY GO ZŁOŻYĆ U INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA NA PIERWSZYM TRENINGU.

Jest to obowiązkowa deklaracja składana corocznie przez każdego zawodnika deklarującego przynależność do OYAMA PFK oraz Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT" (deklaracja dotyczy zarówno osób już trenujących jak i tych, które zapisują się do naszego Klubu).

Deklarację należy wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia.


OYAMA PFK - zgłoszenie do egzaminu ogólnopolskiego 2023 / 2024


Deklaracja zawodnicza OYAMA PFK (sezon 2023/2024)

Deklaracja składana przez każdego zawodnika, który ukończył 10 rok życia lub posiada stopień 6 KYU (żółty pas) lub wyższy. Należy ją wydrukować, uzupełnić i oddać u instruktora prowadzącego zajęcia wraz z 3-zdjęciami legitymacyjnymi.


klauzula informacyjna (RODO)


Regulamin Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT"


Regulamin dotyczący składek


Regulamin Klubowy dopuszczający do egzaminów na wyższe stopnie


Regulamin uczestnictwa w treningu Oyama PFK


Regulamin korzystania z programu Benefit Systems


Regulamin korzystania z programu Medicover