Apel do Zawodników Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT" dot. składek

Apel do Zawodników Śląskiego Klubu Karate "GOLIAT" dot. składek

APEL KK GOLIAT - skadki_1_WWWjpg
APEL KK GOLIAT - skadki_2_WWWjpg