Egzamin Mistrzowski OYAMA IKF w Niemczech

Egzamin Mistrzowski OYAMA IKF w Niemczech

4mjpg

W dniu 18.01.2020 r. w Cottbus odbył się Egzamin Mistrzowski OYAMA Międzynarodowej Federacji Karate, do którego przystąpiło 16 kandydatek i kandydatów z Niemiec oraz Polski.

Test przeprowadził Hanshi Jan Dyduch 8 dan w asyście Shihan Andrzeja Tomiałowicza 5 dan, reprezentanta krajowego OYAMA IKF w Niemczech.

Funkcję tłumacza pełnił Sensei Janusz Bawół 1 dan, szef nowego klubu Oyama karate w Bonn. W egzaminie wziął także udział Sensei Radosław Dyduch 2 dan, wiceprezes i dyrektor wykonawczy OYAMA IKF, który wykonał serwis fotograficzny z części technicznej testu.


uniapng

3mjpg

Do Cottbus przyjechała grupa polskich trenerów, instruktorów oraz sparing-partnerów z Lubska, Łodzi, Tych, Katowic, Tarnobrzega, Krakowa, Radomia, Rzeszowa i Oświęcimia, m.in.:  Shihan Włodzimierz Rygiert 5 dan (Turek), Sensei Danuta Fyda- Granek 4 dan (Tychy), Sensei Mariusz Pawlus 4 dan (Oświęcim), Sensei Tomasz Klimaszewski 4 dan (Radom), Sensei Adam Sochan 4 dan (Łódź), Sensei Zbigniew Tomiałowicz 4 dan (Lubsko) i Sensei Sławomir Idzik 3 dan (Rzeszów).

2mjpg

W godzinach wieczornych odbyła się wspólna kolacja. W części oficjalnej, Hanshi Jan Dyduch poinformował zebranych o kolejnym egzaminie mistrzowskim, który zostanie przeprowadzony w ramach XIX Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjnego OYAMA Karate w Polsce, w Radomiu w czerwcu 2021 roku.

Wyniki testu w Niemczech zostaną oficjalnie ogłoszone po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Federacji.  

Spośród zawodników z naszego Klubu udział w egzaminie wzięła Sempai Patrycja Zamojda-Ficek (1 KYU) z Tychów.

W roli sparingpartnerów nasz Klub reprezentowali Sensei Patrycja Stanek (1 DAN) oraz Sensei Daniel Twardowski (1 DAN)

GALERIA ZDJĘĆ:  www.oyama-foto.pl


SERDECZNIE DZIĘKUJEMY UCZESTNIKOM EGZAMINU ORAZ GOSPODARZOM, OSU!

GRATULUJEMY ZDOBYWCOM STOPNI MISTRZOWSKICH I ICH TRENEROM, OSU!


Flag_of_Germanypng