KURS INSTRUKTORA SPORTU OYAMA PFK

KURS INSTRUKTORA SPORTU OYAMA PFK


Shihan Paweł Pajdak 6 dan

 

Informacje o Kursie Instruktora Sportu OYAMA Karate

W kursie mogą wziąć udział kandydaci posiadający stopień min. 3 kyu oraz ukończone 18 lat, mający średnie wykształcenie lub wyższe. Kandydat musi posiadać rekomendacje swojego klubu. Prowadzącymi kurs są Trenerzy I klasy: Hanshi Jan Dyduch 8 dan i Shihan Paweł Pajdak 6 dan.

Całkowity koszt kursu wynosi 1300 zł. Płatne na konto OYAMA PFK do 10 grudnia 2022 r. w całości lub w dwóch ratach. I rata - 700 zł. do 10 grudnia i II rata - 600 zł. płatna najpóźniej do końca lutego 2023r.

I sesja 10-11 grudnia 2022 r., Chrzanów
II sesja 7-8 stycznia 2023 r., Turek

III sesja 4-5 marca 2023 r., Chrzanów

UWAGA ! Wyżej wymienione zjazdy są obowiązkowe ze względu na odmienną tematykę omawianą na każdym ze spotkań.

I sesja Kursu Instruktora Sportu odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2022 r. w Chrzanowie.

Prowadzący: Shihan Paweł Pajdak, 6 dan
Należy zabrać ze sobą kimono oraz notatnik i długopis.

Na pierwszą sesję należy też przywieźć wymagane dokumenty tj.

- podanie na kurs, (do pobrania plik PDF)
- dwa zdjęcia legitymacyjne,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu,

- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub wyższej
(nie dotyczy maturzystów),

- potwierdzenie dokonania wpłaty za kurs.

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chrzanowie, ul. Zielona 15

10.12.2022 (sobota) godz. 10.00
1. Wykład 10.00-11.00

2. Wykład 11.00-12.00

3. Ćwiczenia na hali w kimonach 12.00-14.00

Przerwa 14.00-15.00

4. Ćwiczenia na hali w kimonach 15.00-19.00

11.12.2022 (niedziela) godz. 09.00
1. Wykład 09.00-10.00

2. Wykład 10.00-11.00

3. Ćwiczenia na hali w kimonach 11.00-13.00

Przerwa 13.00-14.00

4. Wykład: 14.00-15.00

5. Wykład: 15.00-16.00

6. Ćwiczenia na hali w kimonach: 16.00-18.00.

Program kolejnych zjazdów będzie przekazana kursantom na pierwszej sesji w Chrzanowie.

Do zobaczenia na kursie!
Pozdrawiam, OSU!


Shihan Paweł Pajdak