OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA KARATE W KUMITE (8-9 STYCZNIA 2022r.)

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA KARATE W KUMITE (8-9 STYCZNIA 2022r.)

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA KARATE W KUMITE
Jelenia Góra 2022


Shihan Rafał Majda w trakcie szkolenia.
Foto Grzegorz Truchanowicz

W dniach 8-9 stycznia 2022 r. w Hali Sportowej, przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe OYAMA karate poświęcone konkurencjom walki. Zajęcia z udziałem około 200 osób prowadzili Hanshi Jan Dyduch 8 dan (Kraków), Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec) oraz Shihan Rafał Majda 5 dan (Jelenia Góra), który był gospodarzem, organizatorem i głównym prowadzącym blok szkoleniowy KUMITE. Seminarium było skierowane do szefów ośrodków, kierowników wyszkolenia technicznego, sędziów, czarnych pasów oraz szerokiej kadry zawodniczej juniorów i seniorów.


Ceremonia otwarcia Seminarium. Foto Grzegorz Truchanowicz

W czasie Seminarium Hanshi Dyduch przedstawił główne cele działalności Związku w 2022 roku, omówił założenia organizacyjno-programowe Seminarium w Jeleniej Górze, przeprowadził zajęcia kursu Instruktora Sportu OYAMA PFK, a także, wraz z Shihan Andrzejem Pierzchałą 7 dan, wręczył czarne pasy i certyfikaty mistrzowskie uczestnikom październikowego XIX Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowo-Kwalifikacyjnego OYAMA PFK, Kraków 2021.


Przybyło nam danów. Foto Grzegorz Truchanowicz

Zasadniczą częścią dwudniowego Seminarium były cztery autorskie treningi Shihan Rafała Majdy poświęcone zaawansowanym kombinacjom i ćwiczeniom specjalistycznym m.in z wykorzystaniem „tajskich tarcz” i dużych tarcz trenerskich. W ramach Kumite zadaniowego, prowadzący skupił się na ćwiczeniach szybkiego przemieszczania się w walce, schodzenia z linii ataku oraz używania zwodów i tzw. „zmyłek”, z uwzględnieniem etapów szkolenia i poziomu zaawansowania zawodników.


Trening Kumite. Foto Grzegorz Truchanowicz

Shihan Paweł Pajdak, przewodniczący Komisji Sędziowskiej Związku zrealizował warsztaty dla arbitrów maty i sędziów bocznych w konkurencji walki. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie procedur, komend i gestów z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych i akcesoriów sędziowskich. Shihan Pajdak omówił także proponowane zmiany w regulaminach sportowych OYAMA PFK pod kątem współpracy z organizacjami karate Kyokushin w ramach współzawodnictwa sportowego.


Uczestnicy szkolenia sędziowskiego.


HANSHI JAN DYDUCH SKŁADA PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM ZA LICZNE PRZYBYCIE I ZAANGAŻOWANIE, OSU!

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJE DO SHIHAN PAWŁA PAJDAKA
ORAZ SHIHAN RAFAŁA MAJDY ZA PROFESJONALNE SZKOLENIE
I OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ ORGANIZACYJNĄ, OSU!

SHIHAN RAFAŁ MAJDA WYRAŻA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
CZŁONKOM ZESPOŁU ORGANIZACYJNEGO SEMINARIUM, OSU!
 SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJE DO ŻONY- KATARZYNY
ZA NIEOGRANICZONE WSPARCIE, OSU!