OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA PFK W BRENNEJ

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA PFK W BRENNEJ

Shihan Andrzej Tomiałowicz w trakcie prezentacji.
Foto Włodzimierz Rygiert


W dniach 6-7 stycznia 2018 r., w Brennej odbyło się Ogólnopolskie Seminarium naszego Związku skierowane do szefów klubów, kierowników wyszkolenia technicznego, sędziów oraz uczestników Kursu Instruktorów Sportu OYAMA PFK. Mityngowi, w którym wzięło udział 110 osób, przewodniczył Hanshi Jan Dyduch 8 dan.


Szkolenie. Foto Włodzimierz Rygiert


Trening doskonalenie form walki „KUMITE NO KATA 1-3” odbył się pod kierownictwem
Shihan Andrzeja Pierzchały 7 dan (Kraków). Szef wyszkolenia technicznego Związku skupił się na doskonaleniu kluczowych kombinacji ręcznych w ruchu. Warsztaty w tym zakresie prowadzili także Shihan Paweł Pajdak 6 dan (Sosnowiec), Shihan Rafał Majda 5 dan (Jelenia Góra) oraz Shihan Andrzej Tomiałowicz 5 dan (Lubsko).  

Sensei Danuta Fyda-Granek 4 dan. Foto Włodzimierz Rygiert


Z kolei Shihan Pajdak we współpracy z Shihan Witoldem Choińskim 6 dan (Białystok) kierował szkoleniem sędziowskim poświęconym ocenie klasycznych kata oraz organizacji pracy arbitrów w Kumite. Równolegle warsztaty kursu instruktorów OYAMA PFK realizował Hanshi Dyduch, kładąc nacisk na metodykę prowadzenia treningów z dziećmi.


W drugim dniu Seminarium, Shihan Pajdak przeprowadził zajęcia poświęcone wykorzystywaniu gier i zabaw w treningu Oyama karate. W tym zakresie zostanie dodatkowo wydany skrypt na użytek naszej kadry szkoleniowej.


W czasie Seminarium został także zaprezentowany nowy utwór wokalny Sensei Marcina Siegieńczuka 3 dan (Białystok), popularyzujący Oyama karate. Dziękujemy i gratulujemy, OSU!

Na zakończenie mityngu odbył się egzamin końcowy Kursu Instruktorów Sportu OYAMA PFK, w którym wzięły udział 24 osoby, Absolwentów oceniali Trenerzy I klasy w Karate - Hanshi Jan Dyduch i Shihan Paweł Pajdak.

Uczestnicy Seminarium w Brennej. Foto Włodzimierz RygiertHANSHI JAN DYDUCH SKŁADA PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM UCZESTNIKOM
ZA LICZNE PRZYBYCIE I SOLIDNĄ PRACĘ, OSU!

WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI KIERUJE DO KADRY SZKOLENIOWEJ SEMINARIUM,

NA CZELE Z SHIHAN ANDRZEJEM PIERZCHAŁĄ,
ZA PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ NA WYSOKIM POZIOMIE, OSU!


SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA Z WYRAZAMI UZNANIA

PRZEKAZUJE SHIHAN PAWŁOWI PAJDAKOWI-GOSPODARZOWI MITYNGU
I KIEROWNIKOWI KURSU INSTRUKTORSKIEGO, OSU!