Sensei Szukalski Marek

3 DAN


Czym się zajmuję:

Od 2001 pracuję jako instruktor sportu o specjalności karate prowadząc cztery sekcje sportowe na terenie w Chorzowie, w tym sekcję przeznaczoną dla przedszkolaków. Pracuję również w Młodzieżowym Domu Kultury, gdzie poza dzieleniem się z dziećmi i młodzieżą moim zamiłowaniem do sztuki karate, prowadzę również zajęcia o charakterze profilaktyczno - wychowawczym, realizując m in. programy profilaktyczne mające zapobiec zjawisku agresji i uzależnień od używek.

Od niedawna pracuję z panem Aleksandrem Rębaczem, realizując projekt „Fascynujący świat pszczół”. W ramach projektu prowadzę w szkołach i przedszkolach na terenie Śląska warsztaty dotyczące życia pszczół.  

 

Wykształcenie

- Magister na kierunku filozofia – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

- Licencjat na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Pedagogika Resocjalizacyjna

 

 

Moje osiągnięcia:

Karate uprawiam od 1996 roku. W roku 2003 zdobyłem czarny pas - 1 DAN. Siedem lat później zdałem na 2 DAN. Po tym samym odstępie czasu podjąłem kolejne wyzwanie i z wyróżnieniem osiągnąłem swój 3 DAN.

 

Do największych moich sukcesów sportowych należą:

- I miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Oyama Karate w Kumite, semi-knockdown seniorów – Niemcy, 2008

 

- I miejsce na Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Kumite, semi-knockdown seniorów – Oświęcim, 2008

 

- II miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów w Karate Semi-Knockdwon – Sosnowiec 2000

 

- V miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Oyama Karate w Kata juniorów starszych – Katowice 1999.

 

Treningi dla dzieci i młodzieży:                 

Moje treningi są adresowane zarówno do tych najmłodszych jak i najstarszych.

Dorosły człowiek, przy właściwym podejściu do treningów karate, może wykorzystać je jako swoistą terapię na problemy swojej codzienności. Wchodzi na dojo (salę treningową) z balastem stresów, frustracji, napięć, a wychodzi oczyszczony i spokojny. Więcej się uśmiecha i znajduje energię, żeby dawać siebie innym, dzielić się tym co sam kocha.

Treningi dla osób powyżej 14 roku życia zogniskowane są głównie na treningu walki, podczas którego korzystamy ze specjalistycznego sprzętu (tarcze trenerskie, łapki, worek treningowy i inne). Około dwóch razy w sezonie część osób ćwiczących (zaawansowani) przygotowuje się do ważnych imprez sportowych (Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Południowej, Puchar Polski i inne). Dzięki solidnym przygotowaniom do zawodów reszta grupy mocno angażuje się w swoją pracę treningową i szybko robi postępy.

 

Prowadząc zajęcia z dziećmi staram się stwarzać wiele okazji do rozbudzenia w nich apetytu na uprawianie sztuk walki. Uważam, że młody człowiek potrzebuje w życiu pasji, czegoś co mógłby pielęgnować, rozwijać, a co zarazem stanowiłoby realizację tej niezwykle ważnej potrzeby wychowawczej jaką jest samorealizacja Moi uczniowie marzą o osiągnięciu sukcesu w tym co robią, choć nie zawsze śmiało potrafią to zadeklarować. Niektórzy chcieli by zdobyć „czarny pas” lub zostać mistrzami Polski lub nawet Świata w karate. Umożliwienie im drogi w tym kierunku dostarcza mi niezwykle dużo radości. Oczywiście droga do sukcesu nie jest łatwa i często składa się z wielu trudnych do podjęcia wyrzeczeń. Tak naprawdę o dojściu do celu na drodze karate decyduję głównie samozaparcie, wiara w swoje siły i niepoddawanie się. Jako instruktor karate i zarazem wychowawca moim zadaniem jest ukształtować w podopiecznych cechy bojowe, nauczyć ich dyscypliny i wdrażać w systematyczność i konsekwencję swoich działań.

Dyscyplina treningowa nie koliduje, lecz wręcz uzupełnia się z budowaniem przyjaznej atmosfery na zajęciach poprzez realizację gier i zabaw ruchowych, treningu karate przy muzyce, czy pogadanek w kółku. Na swoich zajęciach zachęcam ćwiczących do poszerzanie swojej wiedzy na temat dalekowschodnich sztuk walki poprzez quizy, konkursy, rywalizację o „plusy” za wiedzę.

 

Serdecznie zapraszam na zajęcia do moich sekcji !