Styl OYAMA i jego twórca

Soshu Shigeru Oyama (10 DAN)


Twórcą naszej dyscypliny jest Wielki Mistrz Shigeru OYAMA, 10 DAN - wybitny autorytet i legenda Światowego Karate. W 1983 roku jako Saiko Shihan (Najwyższy Mistrz) - posiadacz 8 dan, opuścił szeregi Międzynarodowej Organizacji Karate Kyokushinkai - IKO. Jedną z przyczyn tej decyzji była chęć nieskrępowanego realizowania własnej wizji pełnokontaktowej walki wręcz, zreformowania archaicznych technik oraz nieefektywnych metod treningowych.

 

Wielki Mistrz po kilkudziesięciu latach praktyki i studiów nad dalekowschodnimi systemami walki stworzył neoklasyczną dyscyplinę opartą z jednej strony na japońskiej tradycji karate, z drugiej strony na najbardziej skutecznych i sprawdzonych formach walki, takich jak Boks czy Thai-boks.

W Oyama Karate obowiązuje autorski system szkolenia dzieci, dostosowany do ich możliwości psychicznych i fizycznych oraz dwupionowy model szkolenia młodzieży i dorosłych. Generalnie walki treningowe i sportowe prowadzone są zarówno w wersji knockdown - tj. bez atakowania głowy rękami, jak i według reguł face-contact karate - z atakiem rąk w rękawicach na głowę; z pełnym kontaktem (full contact karate) lub ograniczonym (light contact).Oyama Karate jest dyscypliną walki o walorach utylitarnych, zarówno w pełnokontaktowej formule sportowej walki (full contact i knockdown), jak i w zwykłej samoobronie.

Shigeru Oyama odrzucił dotychczasową doktrynę walki wziętą z Goyu-ryu i Kyokushin, wprowadzając szybkie przemieszczanie się na nogach, wyprzedzanie ataku przeciwnika, zejścia z linii ciosu wraz z równoczesnymi kontratakami. Takiej filozofii walki został podporządkowany cały system szkolenia. Zmieniono niektóre bloki i uderzenia oraz rozwinięto technikę pracy nóg. Nowe autorskie kihon kata stanowią pomost pomiędzy uczeniem podstaw a realną walką.

 

W połączeniu z innymi zaawansowanymi, ponad stylowymi formami, uznanymi za klasykę karate jak np. seienchin czy kanku-dai, kihon kata tworzą reprezentatywny obraz kształtowania się kontaktowego karate w XX wieku. 

Są przedmiotem studiów i praktyki oraz jednym z najważniejszych czynników pozwalających pojmować Oyama również jako sztukę walki. Zaawansowani karateka praktykują także ćwiczenia i kata z bronią (Bo, Tonfa, Sai).